Back

Kadi Villers: innovatsioon aitab pidevalt muutuvates turutingimustes olla jätkusuutlik ja edukas

26 June / Lisbeth Roos

8. juunil lansseeris teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös SEB innovatsioonikeskusega Innovatsiooniliidrite klubi, mis on kogukond suur- ja iduettevõtete juhtidele. Juba 17. juunil toimub selle raames esimene üritus, kus EV President Kersti Kaljulaid, Krimelte asutaja ja juht Jaan Puusaag ning Testlio asutaja ja CTO Kristel Kruustük arutlevad, kes veavad uue ajastu majandussprinti. 

Innovatsiooniliidrite klubi üheks eestvedajaks on teadus- ja ärilinnaku Tehnopol innovatsioonijuht Kadi Villers, kelle innovatsioonimeelsus ja kogemus suurettevõtetega ja idufirmadega on tõestanud nende kahe osapoole koostöö tulemuslikkust ja vajalikkust. Tehnopol on varasemalt ellu viinud koostööprogrammi Level11, millest saadud õppetunnid olid ka Innovatsiooniliidrite klubi suunanäitajad. Uurisime Kadilt, miks on innovatsioonist ikka veel oluline rääkida ning Innovatsiooniliidrite klubi loomise ajenditest.

Millised huvitavad ja väärtuslikud õppetunnid tõite Level11 koostööprogrammist üle Innovatsiooniliidrite klubisse?

Level11 kogemus näitas eeskätt seda, et Eesti keskmised ning suurettevõtted on innovatsioonialase koostöö osas rohkem avatud ning näljasemad, kui olime eeldanud. Vajadusest olla uuendustega turul esirinnas ning võimalustest, mida konkurentsieelis ning innovaatori maine ettevõttele pakuvad, ollakse aru saanud, kuid tihti jääb vajaka just teadmistest ja oskustest, kust ja kuidas süsteemse innovatsiooniga pihta hakata, samuti vastavast kontaktvõrgustikust. Siit ka teine õppetund Tehnopolile – innovatsioonikoostöö iduettevõtetega ei ole midagi, mille suurettevõte saab ellu viia muuseas oma senise igapäevase äritegevuse kõrvalt, vaid enamasti vajab see mõne protsessi, regulatsiooni, otsustusliini, aga kindlasti ka mõtteviisi muutust. Sellest tulenevalt nägimegi, et kui startupidele pakuvad enim huvi kõik müügi ja toote turule toomisega seotud teemad, siis traditsioonilistele ettevõtetele just need teemad, mis aitaksid seda koostööraamistikku enda organisatsioonis sisse seada.

Milliseid ägedaid projekte sündis Level11 programmis?

Kahe aasta jooksul aitas Level11 ellu viia 8 koostööprojekti, mis kõik oma iseloomult olid iduettevõtte toote või teenuse piloteerimine või valideerimine. Mõnel juhul adresseeris startupi toode või teenus suurettevõtte enda vajadusi, mõnel juhul aga oli suunatud suurettevõtte klientidele. Kaheksa projekti seast üks osutus ka selliseks, mille tulemus näitas, et varem filimitööstuses kasutusel olnud ja nüüd metalli tootmises kvaliteedikontrollis katsetatud tehnoloogia metallitööstusesse siiski ei sobi, kuid väärtusliku kogemuse ning teadmise said osapooled ka sellest projektist. Seitsme eduka ellu viidud projekti seas leidus koostööd nii ehituse, e-tervise, distantsõppe kui digitaalse klienditeeninduse vallas, täpsemalt saab neist lugeda level11.ee veebilehel.

Miks tuli otsus luua Innovatsiooniliidrite klubi?

Eelmisel aastal lõppenud Level11 programm andis Tehnopolile veendumuse ning kindluse, et sellist klubilaadset formaati on Eesti ettevõtetele vaja. Kohta, kus saaks teiste innovatsioonimeelsetega kohtuda, tutvuda ja innovatsiooniküsimuste üle arutleda, üksteiselt õppida ja kogemusi jagada ning katsetada ja valideerida Eestis vähekasutatud innovatsioonikoostöö vorme. Kohta, kust leiaks infot selle kohta, millised ägedad startupid Eestis tegutsevad ja milliste lahenduste kallal töötavad. Kohta, kus nende startupidega kohtuda ning koostöökokkuleppeid sõlmida. Kohta, kus innovatsioonialase teadlikkuse tõstmiseks ning koostöö praktiliseks elluviimiseks saab asjatundlikku ja professionaalset abi. Mõtete jagamise käigus selgus, et sarnane tunnetus ja arusaam on ka SEB innovatsioonikeskuse meeskonnal, mistap otsustasime Innovatsioonliidrite klubi vedama hakata just nendega koos.

Mis väärtust loob klubi majandusele, ettevõtetele ja inimestele, kes klubiga liituvad?

Peamist väärtust näemegi nn traditsioonilisemate ja uuemate ettevõtete koostöövõimaluste loomises ehk lihtsamalt öeldes suurettevõtete ja idufirmade koostöös. Ühine edukas tootearendus võimaldab uuenduslik olla ning turul oma positsiooni parandada kummalgi osapoolel ja ehkki alustame klubiga peamiselt Eesti kontekstis, on meil juba praegu võrgustikus olemas rahvusvahelised partnerid, kelle abil neid koostöövõimalusi realiseerida ka ettevõtetega väljaspool Eestit.

Innovatsioon ei ole enam uudissõna. Miks on sellest ikka veel tarvis rääkida – kas me näeme, et paljud ettevõtted ei ole sellega veel kaasa läinud? Kas ilma innovatsioonita ei ole ettevõtted jätkusuutlikud?

Innovatsioon ei ole ühekordne projekt, mille saab ettevõttes ellu viia ja kui see on tehtud, siis ongi valmis. Innovatsiooniga tegelemine peab olema süsteemne ja pidev, et olla edukas ning innovaatoriks olemisest jätkuvalt kasu lõigata. Et uuendusmeelsed ideed saaksid sündida ja areneda, vajalikud eksperimendid saaksid ellu viidud ning innovatsiooni võimaldavad investeeringud tehtud, on vajalik toetav süsteem organisatsioonis – juhtkond, kultuur, protsessid, tegevused, mõõdikud ning loomulikult inimesed. Täna veel jäävad paljudes ettevõtetes innovatsioonitegevused pigem ühekordseteks projektideks, mille tulemust ja selget väärtust on sellevõrra ka raskem tajuda. Innovatsiooniliidrite klubi programmiga soovimegi sellest terviklikust lähenemisest selgemat arusaama luua, sest ettevõtted, kes innovatsiooniga teadlikult ja sihipäraselt ei tegele, ei ole tänastes pidevalt muutuvates turutingimustes jätkusuutlikud ega pikas perspektiivis edukad.

Esindad suurettevõtte või idufirma vaateid ning sind sütitab innovatsioon? Liitu Innovatsiooniliidrite klubiga https://innovatsiooniliidrid.tehnopol.ee/