Innovatsiooni-liidrite klubi

Visionääridele, keda innovatsioon tegudele innustab

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.

Ühiste ürituste trumbiks on praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Kõikide tegevuste lõplik eesmärk on reaalse koostööni jõudmine, mida Tehnopol aitab personaalse mentorluse abil ellu viia.

Klubiga liitumine annab

Uusi teadmisi

Aitame teie organisatsioonis algatada innovatsioonitegevusi ja -programme, viies osalejatega läbi isiklikke konsultatsioone, toetades klubipõhist teadmistevahetust, rakendades ülemaailmseid parimaid tavasid ja kasutades mentoriteks oma ala praktikuid.

Hoogsat ühisloomet

Kaardistame teie organisatsiooni innovatsiooniga seotud väljakutsed ja võimalused ning vastavalt sellele sobitame teid partnerettevõttega, kellega koos algatada ühiseid pilootprojekte. Kõiki projekte toetavad meie maailmatasemel mentorid.

Kogukonna ja kontaktivõrgustiku

Peame vastastikkust ideevahetust oluliseks erinevate innovatsiooniprojektide elluviimisel. Seepärast pakub Innovatsiooniliidrite klubi uusi ja kasulikke kontakte mõttekaaslastega ning luuakse ka Eesti esimene innovatsiooniliidrite online-kogukond.

 

Liitu

  Või kirjuta Tehnopoli innovatsiooniteenuste projektijuhile Helene-Terese Jürgensonile: helene@tehnopol.ee

  Astrid Maldre

  Elisa Eesti AS Start-up tiimi juht

  „Innovatsiooniliidrite klubis saavad kokku kõigi ettevõtete kastist välja mõtlejad, et jagada omavahel kogemusi, mõtteid ja soovitusi. Klubi eesmärgiks on luua edumeelsete ettevõtete vaheline sünergia, õppida uusi asju ja aidata kaasa ettevõtete innovatsiooni arengule.“ 

  Simmo Soomets

  Thermory AS tegevjuht

  “Innovatsiooniliidrite klubi panustab teadvustatud tähelepanu andmisega innovatsioonile ning tõmbab igapäevasest töörütmist välja, paneb loovuse tööle ja selle käigus võimaldab leida paralleele enda ettevõttega. Meie jaoks on olulised konkreetseid näited või kogemused, kuidas ettevõtted innovatsiooni teevad, kuidas seda mõõdetakse ja edendatakse.“

  Vegerd Veskimägi

  AS Standard juhatuse liige

  "Ühinesime Innovatsiooniliidrite klubiga, sest mõistsime, et viimase 10 aastaga oleme seisakusse jäänud mõne teemaga, milles tahaks olla eesrindlikumad. Nüüd püüamegi innovatsiooniteemadega ettevõttes aktiivselt tegeleda, osaleme klubi tegemistes ja kuulame teiste õnnestunud lahendusi ning parimaid praktikaid – õpime ja inspireerume, et saavutada juhtiv positsioon oma valdkonnas."

  Martin Goroško

  Tehnopol

  „Innovatsiooniliidrite klubi suurim väärtus seisneb omataoliste ja sarnaselt mõtlevates inimestes, kes on kokku tulnud paljudest ärivaldkondadest. Innovatsioonitegevusi käivitavad jagatud ideed ja need sünnivadki klubis.“

  Siim Lepisk

  Net Group innovatsioonijuht

  “Net Group'i strateegiline eesmärk on läbi spin-offide kasvada ja luua Eestis uusi ükssarvikuid. Innovatsiooniliidrite Klubi on selleks suurepärane keskkond, koondades targad ja ambitsioonikad inimesed.”

  Innovatsiooniprotsessi
  mudel

  Innovatsiooniliidrite klubis saadud uute teadmiste toeks luuakse ka erinevaid tööriistu. Põhjaliku kaardistuse ja töötoa käigus valminud innovatsiooniprotsessi mudel kirjeldab ettevõtte järjepidevat uuendustega tegelemist, et püsida konkurentsis. Mudeli iga samm on omaette teemadering, millele tuleb läheneda ettevõtte hetkeolukorrast lähtuvalt. Kolmefaasilises mudelis on kuus sammu, mida läbides viivad ettevõtted innovatsiooni ellu. Mudeli töötas välja Markko Karu koos Innovatsiooniliidrite klubi meeskonnaga.

  Innovatsioonivõimekuse hindamise kohta loe lähemalt siit »