Innovatsiooniliidrite klubi

Visionääridele, keda innovatsioon tegudele innustab

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.

Ühiste ürituste trumbiks on praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Kõikide tegevuste lõplik eesmärk on reaalse koostööni jõudmine, mida Tehnopol aitab personaalse mentorluse abil ellu viia.

Klubiga liitumine annab

Uusi teadmisi

Aitame teie organisatsioonis algatada innovatsioonitegevusi ja -programme, viies osalejatega läbi isiklikke konsultatsioone, toetades klubipõhist teadmistevahetust, rakendades ülemaailmseid parimaid tavasid ja kasutades mentoriteks oma ala praktikuid.

Hoogsat ühisloomet

Kaardistame teie organisatsiooni innovatsiooniga seotud väljakutsed ja võimalused ning vastavalt sellele sobitame teid partnerettevõttega, kellega koos algatada ühiseid pilootprojekte. Kõiki projekte toetavad meie maailmatasemel mentorid.

Kogukonna ja kontaktivõrgustiku

Peame vastastikkust ideevahetust oluliseks erinevate innovatsiooniprojektide elluviimisel. Seepärast pakub Innovatsiooniliidrite klubi uusi ja kasulikke kontakte mõttekaaslastega ning luuakse ka Eesti esimene innovatsiooniliidrite online-kogukond.

 

Liitu

Või kirjuta Tehnopoli innovatsioonijuhile Merilin Varsamaale: merilin.varsamaa@tehnopol.ee

Martin Goroško

Tehnopol

„Innovatsiooniliidrite klubi suurim väärtus seisneb omataoliste ja sarnaselt mõtlevates inimestes, kes on kokku tulnud paljudest ärivaldkondadest. Innovatsioonitegevusi käivitavad jagatud ideed ja need sünnivadki klubis.“

Innovatsiooniprotsessi
mudel

Innovatsiooniliidrite klubis saadud uute teadmiste toeks luuakse ka erinevaid tööriistu. Põhjaliku kaardistuse ja töötoa käigus valminud innovatsiooniprotsessi mudel kirjeldab ettevõtte järjepidevat uuendustega tegelemist, et püsida konkurentsis. Mudeli iga samm on omaette teemadering, millele tuleb läheneda ettevõtte hetkeolukorrast lähtuvalt. Kolmefaasilises mudelis on kuus sammu, mida läbides viivad ettevõtted innovatsiooni ellu. Mudeli töötas välja Markko Karu koos Innovatsiooniliidrite klubi meeskonnaga.

Innovatsioonivõimekuse hindamise kohta loe lähemalt siit »