Innovatsiooni-liidrite klubi

Visionääridele, keda innovatsioon tegudele innustab

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.

Ühiste ürituste trumbiks on praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Kõikide tegevuste lõplik eesmärk on reaalse koostööni jõudmine, mida Tehnopol aitab personaalse mentorluse abil ellu viia.

Klubiga liitumine annab

Uusi teadmisi

Aitame teie organisatsioonis algatada innovatsioonitegevusi ja -programme, viies osalejatega läbi isiklikke konsultatsioone, toetades klubipõhist teadmistevahetust, rakendades ülemaailmseid parimaid tavasid ja kasutades mentoriteks oma ala praktikuid.

Hoogsat ühisloomet

Kaardistame teie organisatsiooni innovatsiooniga seotud väljakutsed ja võimalused ning vastavalt sellele sobitame teid partnerettevõttega, kellega koos algatada ühiseid pilootprojekte. Kõiki projekte toetavad meie maailmatasemel mentorid.

Kogukonna ja kontaktivõrgustiku

Peame vastastikkust ideevahetust oluliseks erinevate innovatsiooniprojektide elluviimisel. Seepärast pakub Innovatsiooniliidrite klubi uusi ja kasulikke kontakte mõttekaaslastega ning luuakse ka Eesti esimene innovatsiooniliidrite online-kogukond.