Innovatsiooniliidrite klubi

Visionääridele, keda innovatsioon tegudele innustab

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideedevahetus sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas. Toetades innovatsiooni siiret ettevõtlusesse, anname oma panuse Eesti majanduskasvu ja kestlikkuse tagamisse. Innovatsiooniliidrite klubi on osa Tehnopoli innovatsiooniteenusest ja see sünnib koostöös SEB innovatsioonikeskusega.

Klubis tegutsevad koos Eesti ärksamad innovatsiooniliidrid, kelle kogemuste najal kasvab tugevamaks kogu kohalik võrgustik. Ühiste ürituste trumbiks on eriline praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Klubis jagatud teadmiste põhjal valmib omalaadne käsiraamat, mille toel on Eesti kasvu- ja suurettevõtetes hõlpsam uuendusi ellu viia.

Klubi jätkab aastatel 2017-2019 kogunenud Level11 Innovatsioonijuhtide klubi püüdlusi kujundada teadlik ja eesmärgipärane innovatsiooniga tegelemine ettevõtluse pärisosaks.

Suhtle, vaimustu, jaga ning leia omale koostööpartner! Innovatsiooniliidrite klubi kõigi tegevuste eesmärk on jõuda reaalse koostööni ettevõtete vahel, mida Tehnopol aitab 1:1 mentorluse abil ellu viia.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Steve Jobs

Innovatsiooniliidrite klubi liikmena

 • oled osa tugevnevast innovatsioonikogukonnast Eestis
 • suhtled Eesti innovatsiooni eestvedajatega
 • tõstad oma teadlikkust innovatsiooni edendavatest protsessidest, tööriistadest, trendidest
 • õpid teistelt liidritelt ja lubad neil õppida endalt
 • saad osa inspireerivatest üritustest
 • pääsed ärksate iduettevõtete ning teiste suurettevõtete jutule – sektoriüleselt
 • on sul teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning SEB Innovatsioonikeskuse tugi


Ootame klubisse kõiki, keda innovatsioon tegudele ärgitab


Kõiki, kes valdkonna visionääridena otsivad lahendusi ebaefektiivsuse seljatamiseks ning innustuvad uuendustest.

Sageli vastutavad uuendusmeelsed inimesed keskmistes ja suurtes ettevõtetes innovatsiooni eest, olles kas tehnoloogia-, arendus- või innovatsioonijuhid või strateegid. Väiksemates ärides täidavad seda rolli sageli tegevjuhid või omanikud.

Meile pole oluline, mis seisab Sinu visiitkaardil, vaid see, milline ambitsioon ja huvi Sul innovatsioonimaastikul on.

Sisukaks ja inspireerivaks klubitegevuseks on vajalik kõigi liikmete panus.

Innovatsiooniliidrite klubiga liitunud ettevõtetel on võimalus:

 • Liita klubisse 5 innovatsiooni visionääri
 • Osaleda kõigil klubiüritustel
 • Kaardistada koos Tehnopoliga innovatsiooni koostööprojekte*
 • Kuuluda innovatsiooniliidrite unikaalse kogukonda, sõlmida võrgustikus kontakte, saada osa ühises inforuumis ja kanalis jagatust Osaleda viiel matchmaking kohtumisel aastas

Innovatsiooniliidrite klubi aastatasu
699 eurot

* projektide läbiviimine ja mentortugi on eraldi tasu eest

Kui leidsid kirjelduses tükikese endast ja sul tekkis huvi, võta ühendust Tehnopoliga, täites alloleva  liitumisvormi või
kirjutades Tehnopoli innovatsioonijuhile Kadi Villersile: kadi.villers@tehnopol.ee

 

Liitu

Või kirjuta Tehnopoli innovatsioonijuhile Kadi Villersile: kadi.villers@tehnopol.ee

Martin Goroško

Tehnopol

„Innovatsiooniliidrite klubi suurim väärtus seisneb omataoliste ja sarnaselt mõtlevates inimestes, kes on kokku tulnud paljudest ärivaldkondadest. Innovatsioonitegevusi käivitavad jagatud ideed ja need sünnivadki klubis.“

Tiim

Kadi Villers

Innovatsioonijuht, teadus- ja ärilinnak Tehnopol

Martin Goroško

Äriarenduse juht, teadus- ja ärilinnak Tehnopol

Oliver Loit

Tervisetehnoloogia ja Connected Health klastri innovatsioonijuht

Siim Lepisk

Innovatsioonijuht, SEB

Mart Maasik

Äriinnovatsiooni juht, SEB

Anette Ustal

Innovatsioonikeskuse juht, SEB

Innovatsiooniliidrite klubi ellukutsumise taga on teadus- ja ärilinnak Tehnopol ning SEB innovatsioonikeskus. Vajadus sisukate ja inspireerivate kohtumiste järele on olnud juba mitmeid aastaid.

Nii asutasidki Tehnopol ja BDA Consulting kolm aastat tagasi ühise projektina Level11 brändi alt Innovatsioonijuhtide klubi. Projekti rahastuse lõppedes sai selgeks, et see vajadus on püsiv. Sestap panid Tehnopol ja SEB Innovatsioonikeskus seljad kokku ja taasasutasid innovatsiooni visionääre ühendava klubi Innovatsiooniliidrite klubi nime all.

Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Selleks pakutakse terviklikku lahendust ärikinnisvarast kuni vajaduspõhiste äriarendusteenusteni kolmes fookusvaldkonnas: tark linn, rohetehnoloogia ja tervisetehnoloogia. Tehnopoli innovatsiooniteenused aitavad püsida Eesti ettevõtetel konkurentidest mitu sammu ees.

Uute toodete, teenuste ja lahenduste väljamõtlemiseks disainitud innovatsiooniprogramm toetub enam kui 16-aastasele ettevõtete arenduskogemusele. Tehnopoli tugevuseks on võime tuua kokku ja panna edukalt tööle avalik sektor, teadlased ja erasektor. Tulemuslik koostöö iduettevõtete ja suurkorporatsioonide vahel, innovatsiooniaudit, häkatonid ja arendussprindid on aidanud olulistel suurettevõtetel innovatsiooni rakendada ja oma kultuuri osaks muuta.

SEB Innovatsioonikeskuse peamine eesmärk on aidata ettevõtetel arendada äritegevust ja tõsta konkurentsivõimet ning soodustada seeläbi Eesti kiiremat majanduskasvu. Korraldatakse seminare ja töötubasid, mis aitavad inimestel astuda oma tegevuses sammu edasi. Innovatsioonikeskuse tuumaks on spetsiaalne kasvuprogramm, mis aitab ettevõtetel läbi ärimudeli digitaliseerimise oma äritegevuses areneda juba kolme kuni kuue kuu jooksul. Tänaseks on kasvuprogrammi läbinud rohkem kui 100 Eesti ettevõtet. SEB eesmärk on tuua start-up’ide maailmas end tõestanud töömeetodid traditsioonilistesse ettevõtetesse ning viia ettevõtluses uuendusi ellu mitu korda kiiremini kui praegu.