Meeskond

Kadi Villers

Suurettevõtete innovatsioonijuht, Tehnopol

Martin Goroško

Äriarenduse juht, Tehnopol

Riin Lepp

Turunduse projektijuht, Tehnopol

Anette Ustal

Innovatsioonikeskuse juht, SEB

Innovatsiooniliidrite klubi meeskond koosneb klubi asutajate – Tehnopoli ning SEB – innovatsioonimeeskondade liikmetest. ILK meeskond hoiab Innovatsiooniliidrite klubi igapäevaselt töös: korraldab klubi sündmusi, suhtleb olemasolevate ja võimalike uute liikmetega, vahendab kontakte ja infot, koordineerib klubi turundustegevusi ning teeb kõike muud klubi toimimiseks ja arenguks vajalikku. Lisaks osaleb ILK meeskond ka klubi strateegia ning arendusplaanide koostamises ja elluviimises ja koordineerib ILK nõukogu tööd.