Nõukogu

Mart Maasik, TÜ investeerimisettevõtte UniTartu Ventures juht (LinkedIn)
Lisaks Tartu Ülikoolile kuuluva varahaldusettevõtte UniTartu Ventures juhtimisele aitab Mart käivitada ning arendada ka Kood Jõhvi partnersuhete ja ärimudelite poolt. Mart leiab, et läbi Innovatsiooniliidrite klubi saaks rohkem panustada ettevõtetevahelise praktilise innovatsioonikoostöö võime edendamisse – jagada rohkem talente ja teadmisi ning neid ka tulemuslikult rakendada. Tema sõnul on innovatsioonijuhtimise kvaliteet väga oluline, Eestil on veel mitmeid samme minna, aga koos on seda teha oluliselt lihtsam kui üksinda. Mart on üheks Innovatsiooniliidrite klubi käivitajaks.


Sander Välk_SEB

Sander Välk, SEB innovatsioonijuht (LinkedIn)
Sander juhib innovatsiooniprotsesse ja programme SEB Pangas, kus saavad hoogu nii ettevõttesisesed kui ka Baltikumi ettevõtetele suunatud innovatsiooniprojektid. Sandri eesmärgiks on jätkusuutlikkuse fookusega koostööprojektide algatamine ning uute toodete ning teenuste arendamine lähtudes kliendi vajadustest. Innovatsiooniliidrite klubis näeb Sander suurepärast võimalust tuua kokku erinevate alade eksperdid, et jagada teadmisi, avastada unikaalseid probleeme ja luua uusi partnerlusi nende probleemide lahendamiseks.
Lisaks juhendab Sander magistrante Imperial College Londonis ning arendab tööriistu teadlaste ja disainerite vahelise koosloome toetamiseks.


Inge Laas, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni valdkonnajuht (LinkedIn)
Inge hoolitseb selle eest, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus oleks innovatsiooniteemadega kursis ning aitaks omalt poolt innovatsioonile igati kaasa. Inge märkas 2020. aastal, et on loodud Innovatsiooniliidrite klubi ning leidis, et EAS ei saa sellisest klubist küll puududa. Inge sõnul jagavad nad hea meelega omalt poolt infot ja toetavad oma võrgustikuga. Inge on varasemalt töötanud nii panganduses kui ka telekomi valdkonnas. Pingeid maandab ta hommikuti jooksmas käies.


Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht (LinkedIn)

Helen esindab Innovatsiooniliidrite klubis rohepöörde suunda, et ühildada kliimaneutraalsuse eesmärke enam innovatsiooniga, aga tunnistab, et üritab näha ka laiemat pilti ehk otsida majanduse ja keskkonnahuvide tasakaalu. Helen leiab, et era- ja avaliku sektori vastastikune arengu nügimine on hea ja eluterve ning sellest võidavad kõik osapooled. Ta on klubist leidnud juba mitmeid mõttekaaslasi, kasulikke tööriistu ja liikmeks olemine on mõjunud igati inspireerivalt. Helen on olnud abiks ka Jõhvi riigigümnaasiumi käivitamise juures just arenduse ja haridusinnovatsiooni seisukohast. Ta huvitub inimesearengust ja vabal ajal mängib tennist.


Siim Lepisk, NetGroupi innovatsioonijuht (LinkedIn)
Siim on üle kahekümne aasta tegelenud äride digitaliseerimisega. Ta on Tehnopolis ja Prototronis idufirmade mentoriks ja on isegi olnud cofounderi rollis. Siim on varasemalt töötanud SEB Pangas innovatsioonijuhina. Siimu sõnul on Net Group väga hea innoveerimise näide ja seal kogutud teadmisi on ta valmis ka Innovatsiooniliidrite klubis jagama. Siim on ka üheks Innovatsiooniliidrite klubi asutajaks.


Kadi Steinberg, Eesti Energia Enefti Idea Hubi ja partnersuhete juht (LinkedIn)
Kadi vastutab innovatsiooniprotsesside eestvedamise ja ka rohelisemate energiateenuste juurutamise eest Eesti Energias. Ta on kontserni siseselt üheks Enefit Idea Hubi ülesehitajaks. Kadi leiab, et suurettevõtetel on idufirmadelt palju õppida. Hariduselt on Kadi ärijuht, ta on õppinud ka psühholoogiat ja osalenud rahvusvahelistel innovatsioonikoolitustel.


Kristiin Bauer, ESG ja tootmisalane ekspert (LinkedIn)

Kristiini peamiseks eesmärgiks Innovatsiooniliidrite klubis on tootmisettevõtete  vaadete sissetoomine ja arendamine läbi kestliku innovatsiooni ja digitaliseerimis. Olles omandanud vastava hariduse ning töötanud tootmisvaldkonnas pea 10 aastat, esindab ta Innovatsiooniliidrite klubiski pigem tootmise poolt, olles ainus nõukogu liige tootmise valdkonnast.

Hetkel on peamiseks eesmärgiks tootmisalaste kogemuste ja teadmiste sidumine ESG (keskkonna, sotsiaalse vastutuse ja hea valitsemistava) ehk jätkusuutlikkuse aspketidega. Seda kõike loomulikult innovatsiooni poolt võimendatult.