Innovatsiooniaudit

Innovatsiooniliidrite klubi soov ja eesmärk on tõsta Eesti ettevõtete innovatsioonitaset. Selleks peab aga iga ettevõte teadma oma hetkeolukorda ning potentsiaalseid arengusuundi. Soovitame nende tuvastamiseks kasutada innovatsiooniauditit, mis põhineb Iiri metoodikal (ingl Innovation Health Check).

Tehnopol_ILK_Foxway 2

Innovation Health Check on kasvu- ja suurettevõtte innovatsiooniaudit, mis tuvastab võimalused

 • strateegiliseks arenguks
 • ressursside kokkuhoiuks
 • tootearenduseks
 • uue ärimudeli rakendamiseks
 • uute partnerite leidmiseks

ETTEVÕTTE KASUD

 • Väärtuse suurendamine – uued innovatsiooni- ja ärivõimalused ettevõttes
 • Kulude kokkuhoid – ebaefektiivsuse ja „pudelikaelte“ tuvastamine protsessides
 • Strateegia täiustamine – soovitused ärimudelile või tootearenduseks

IHC KESKENDUB

 • innovatsioonikultuurile, sh. motivatsioon, juhtimisstiil
 • ettevõtte ärikeskkonna mõistmisele
 • kasvustrateegia ja visiooni kujundamisele, protsesside ja süsteemide loomisele
 • ettevõtte struktuurile ja inimestele
 • võimekuse ja ressursside kaardistamisele

LÄBIVIIMINE

 • küsimustiku alusel grupivestluste korraldamine (ca 3h)
 • eri ametikohtadel töötajate kaasamine
 • avatud arutelu konsensuse ja ühiste hinnangute andmiseks

TULEMUS ETTEVÕTTELE

 • innovatsioonivõimekuse hinnang 5-palli süsteemis
 • põhjalik ja arusaadav raport kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest
 • auditi tulemuste võrdlus Euroopa parimate praktikatega

Juhul kui sul tekkis sügavam huvi Innovation Health Check auditi metodoloogia vastu, siis loe lisainfot siit.

Innovation Health Check auditi läbiviimiseks oma ettevõttes võta ühendust ILK meeskonnast Kadi Villersi või Martin Goroškoga.