Innovatsiooniliidrite klubist

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideedevahetus sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas. Toetades innovatsiooni siiret ettevõtlusesse, anname oma panuse Eesti majanduskasvu ja kestlikkuse tagamisse. Innovatsiooniliidrite klubi on osa Tehnopoli innovatsiooniteenusest ja see sünnib koostöös SEB innovatsioonikeskusega

Klubi liikmena

 • oled osa tugevnevast innovatsioonikogukonnast Eestis
 • suhtled Eesti innovatsiooni eestvedajatega
 • tõstad oma teadlikkust innovatsiooni edendavatest protsessidest, tööriistadest, trendidest
 • õpid teistelt liidritelt ja lubad neil õppida endalt
 • saad osa inspireerivatest üritustest
 • pääsed ärksate iduettevõtete ning teiste suurettevõtete jutule – sektoriüleselt
 • on sul teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning SEB Innovatsioonikeskuse tugi

Klubis tegutsevad koos Eesti ärksamad innovatsiooniliidrid, kelle kogemuste najal kasvab tugevamaks kogu kohalik võrgustik. Ühiste ürituste trumbiks on eriline praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Klubis jagatud teadmiste põhjal valmib omalaadne käsiraamat, mille toel on Eesti kasvu- ja suurettevõtetes hõlpsam uuendusi ellu viia.

Klubi jätkab aastatel 2017-2019 kogunenud Level11 Innovatsioonijuhtide klubi püüdlusi kujundada teadlik ja eesmärgipärane innovatsiooniga tegelemine ettevõtluse pärisosaks.

Suhtle, vaimustu, jaga ning leia omale koostööpartner! Innovatsiooniliidrite klubi kõigi tegevuste eesmärk on jõuda reaalse koostööni ettevõtete vahel, mida Tehnopol aitab personaalse mentorluse abil ellu viia.

Klubi strateegia

Innovatsiooniliidrid on

 • Innovatsioonijuhtimiste trendide maaletoojad ja positiivsed eeskujude esiletõstjad,
 • tuleviku (kasvu)võimaluste loojad ja arengumootor,
 • väärtuste tagasiandjad Eesti majanduskeskkonda

Innovatsiooniliidrite klubi sihiks on olla süsteemseim innovatsioonikogukonna eestvedaja Eestis, olles ökosüsteemide liidestaja ning sektoriüleste võimaluste otsija.

Kuidas innovatsiooniliidrite klubi sind aidata saab?

 • Kasvatame innovatsiooniliidrite teadmisi ja oskuseid;
 • Korraldame praktilisi koolitusi, töötubasid;
 • Katsetame ja võtame kasutusele maailmas tõestatud innovatsioonipraktikaid ja hindame nende tulemuslikkust;
 • Töötame sektorite üleselt (teadus, era ja avalik), et leida uuenduslikke ja Eesti majandusele lisandväärtust pakkuvaid lahendusi;
 • Pakume sulle keskkonda kontaktide loomiseks ning rahvusvaheliseks võrgustumiseks;
 • Võimalus saada mentorlust/nõuandeteenust:
 • Jagame kogemusi ning õpime üksteiselt, et viia õpitu teiste liikmeteni ja laiema avalikkuseni.

Pakume sulle innovatsioonivõimekuse hindamist Innovatsioonitrepp 2.0 mudeli järgi, põnevaid ja inspireerivaid sündmuseid 1-2x kuus, ligipääsu kontaktvõrgustikule ning infot erinevate strateegiate, poliitikate, rahastusmeetmete, projektide ning programmide kohta.

Innovatsiooniklubliga on oodatud liituma kasvu- või suurettevõtteid, kellel on elge huvi panustada innovatsiooni arengusse ning suurendada T&A&I investeeringuid. Klubiga saavad liituda ka teadmusmahuka valdkonna iduettevõtted, kelle lahendus sobitub kasvu-/suurettevõtte fookusvaldkonnaga.

Klubil ei ole eraldi rahalisi eesmärke, vaid liikmeskonna panus on proportsionaalne ning piisav klubi pidamiseks.

Klubi asutati teadus- ja ärilinnak Tehnopol ning SEB poolt 2020. aasta suvel.

Klubi liikmete hulka kuuluvad 61 ettevõtet, kelle hulgas on 28 suurkorporatsiooni, 29 teadmuspõhist iduettevõtet, 2 omavalitsust (Tallinn ja Tartu) ning 2 Eesti tippülikooli (Tartu Ülikool ja TalTech).

Terve klubi strateegia dokumendiga saad tutvuda siin.