Innovatsiooniliidrite klubist

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideedevahetus sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas. Toetades innovatsiooni siiret ettevõtlusesse, anname oma panuse Eesti majanduskasvu ja kestlikkuse tagamisse. Innovatsiooniliidrite klubi on osa Tehnopoli innovatsiooniteenusest ja see sünnib koostöös SEB innovatsioonikeskusega.

Klubis tegutsevad koos Eesti ärksamad innovatsiooniliidrid, kelle kogemuste najal kasvab tugevamaks kogu kohalik võrgustik. Ühiste ürituste trumbiks on eriline praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Klubis jagatud teadmiste põhjal valmib omalaadne käsiraamat, mille toel on Eesti kasvu- ja suurettevõtetes hõlpsam uuendusi ellu viia.

Klubi jätkab aastatel 2017-2019 kogunenud Level11 Innovatsioonijuhtide klubi püüdlusi kujundada teadlik ja eesmärgipärane innovatsiooniga tegelemine ettevõtluse pärisosaks.

Suhtle, vaimustu, jaga ning leia omale koostööpartner! Innovatsiooniliidrite klubi kõigi tegevuste eesmärk on jõuda reaalse koostööni ettevõtete vahel, mida Tehnopol aitab personaalse mentorluse abil ellu viia.

 

Klubi strateegia

Klubi liikmena

  • oled osa tugevnevast innovatsioonikogukonnast Eestis
  • suhtled Eesti innovatsiooni eestvedajatega
  • tõstad oma teadlikkust innovatsiooni edendavatest protsessidest, tööriistadest, trendidest
  • õpid teistelt liidritelt ja lubad neil õppida endalt
  • saad osa inspireerivatest üritustest
  • pääsed ärksate iduettevõtete ning teiste suurettevõtete jutule – sektoriüleselt
  • on sul teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning SEB Innovatsioonikeskuse tugi