Tagasi

Ettevõttesisene innovatsioonikultuur Thermory näitel ning suurettevõtte-iduettevõtte koostöö väljakutsed

22 aprill / Sille Võsaste

Innovatsiooniliidrite klubi käis külas maailma juhtival termopuidu ja saunamaterjalide valmistajal Thermoryl. Kohtumisel räägiti Thermory ettevõttesisesest innovatsioonikultuurist ja käimasolevatest projektidest, lisaks viidi läbi koolitus suur- ja iduettevõtete koostöömudeli teemal. 

Ürituse avas Thermory tegevjuht Simmo Soomets, kes tervitas ILK liikmeid avasõnade ning showroomi tutvustusega. 

Thermory on termopuidu ja termopuidust toodete valmistamisega tegelev Eesti ettevõte, millel on Eesti omanikud ja kes on oma valdkonnas maailmas esirinnas. 2021. aastal oli ettevõtte käive üle 145 miljoni euro. Täna tegutsetakse 17 erinevas asukohas, seejuures on Thermory grupi ettevõtteid kuues riigis. Ettevõtet kirjeldavate märksõnadena toob Simmo välja teaduse ja disaini koosloome, uudsed lahendused ja lihtsa paigalduse. 

Thermory väärindab puitu kuumuse ja veeauruga, selgitas Simmo protsessi ka lähemalt: “Termotöötlusprotsessi saab lahti võtta kolmeks osaks – kuumutamine/kuivatamine, termiline töötlemine ja jahutamine/niisutamine. Kõik see teeb puidu vastupidavamaks, mõõtmed stabiilsemaks, vähem soojust juhtivaks, hoiab puitu kemikaalivabana ja võimaldab seeläbi ohutu jäätmekäitluse”. Kõige rohkem kasutatakse Thermory puitu terrassidel, voodrites, põrandatel ja sisevoodri ning saunamaterjalina.  

Ettevõttesisene innovatsioon muutis kogu ettevõtte kultuuri 

Innovatsioonist rääkides kirjeldab Simmo Thermoryt justkui vana-majanduse startupina. Alates 2018. aastast on ettevõttesse toodud tohutu hulk innovatsiooni, kuid ühel hetkel mõisteti, et lähenetakse liiga exceli tabelitele põhinevalt, misjärel hakati rohkem ettevõtte kultuurile ning oma inimeste heaolule rõhku panema. Sellele järgnes 2020. aastal muutuste juhtimise kiirendi, mille vaim ongi neid toonud tänasesse päeva. Samuti on Thermory tegevustes Rohetiigris osalemise järel järjest enam keskendunud ka rohe-eesmärkide täitmisele ning keskkonnasäästlikule lähenemisele. 

“Oleme tegelenud teadlikult ühtse kultuuri loomisega – usume, et aitame päriselt maailma päästa. Thermorys keskendume inimeste isiklikule arengule, roheline mõtteviis läbistab kõiki meie tegevusi ja vähendame igal sammul raiskamist. Seda võib nimetada nii-öelda efektiivsuse januks ja kasvule orienteerituseks,” selgitab Simmo.  

Roheteemade kontekstis tõdes Simmo: “Oleme lõputult poolel teel. Teeme pidevalt väikeseid ja suuri samme ja otsime kogu aeg uusi lahendusi, et hoida planeedi resursse.”  

Simmo järel sai sõna Liivi Viin, kes tegeleb Thermorys keskkonnajuhtimisega. Tema selgitas Thermory roheeesmärke lähemalt ja rääkis, et oma igapäevatöös on Thermory võtnud prioriteetideks ülemaailmse säästva arengu eesmärgid 7 ja 12 ehk jätkusuutlik energia ja säästev tootmine ja tarbimine. “Tootedisaini teemade puhul teeme koostööd ka näiteks EKA-ga, et saada parimaid ideid, kuidas tootmisjääke kõige paremini ära kasutada,” selgitas ta. 

Thermory arendusjuht Hannes Tarn paotas kuulajatele ettevõtte innovatsioonieesmärke ja jagas kogemust, mida tähendab nende läbiviimine. “Kuidas ma mõtlen kastist välja, kui ma olen selle kasti ise endale 25 aastaga tekitanud?” Hannes tõdes, et aastate vältel tekkinud mõtteid ja arusaamu tuleb teadlikult muuta ja lahti tuleb saada lihtsasti tekkivatest mantratest nagu “nii on ju alati tehtud”, “ülemus ütleb, et teeme nii”, “iga puudutus niikuinii väärindab” jne. 

Hannes tõi välja, et teadlikult erinevate innovatsiooniliste masinate katsetamise puhul tekkivad paratamatult nii-öelda innovation hiccups’id – välja tulevad masinate errorid, samas ka enda seniste praktikatega kaasnevad ebatäpsused. Oluline on katsetustega jätkata ja tunnustada ka paljusid edulugusid. “Kui miski on oma klassi parim, kiputakse innovatsiooni arendamine pausile panema.” 

Suurettevõtete ja iduettevõtete koostöömudeli koolitus 

Advokaadibüroost Hedman tuli koostöömudeli koolitust andma Toomas Seppel, kes avas laiemalt koostöösüsteemi ülesehituse ja toote- ning portfelliarenduse koostöö teemat. 

Toomas kirjeldas viit erinevat koostöömudelit ning tõi nende juurde ka päriselulisi näiteid ja kirjeldas ohukohti ning eeliseid. Erinevate mudelitena tõi ta jälja järgmised:  

  • Mudel 1 – litsents 
  • Mudel 2 – osaluse omandamine  
  • Mudel 3 – koostööleping 
  • Mudel 4 – ühine ettevõte 
  • Mudel 5 – exit 

Change Venturesi kaasasutaja Yrjö Ojasaar avas koostöömudeli koolituse kontekstis lähemalt investeerimise, riskikapitali fondide ja iduettevõtete skautimise teemat. Oma esinemist alustas ta öeldes, et teda on nimetatud startup maastiku Gordon Ramsayks. Esimese nõuandena tõi Yrjö kohe välja kolm peamist punkti – suurettevõtte ja iduettevõtte partnerlussuhted võtavad palju aega, need kukuvad enamasti läbi ja on koormavad (taxing).  

“Ma ütlen ausalt, ma ei soovita suurettevõtetega koos midagi teha, sest see on death by a thousand cuts,” ütles Yrjö suure naeratusega näol. Ta selgitas, kuidas kõik paratamatud pidurdused suurettevõtte poolt tapavad startupi ära, sest iduettevõttes käivadki asjad kiiresti ja iduettevõtteid ei pruugi näiteks seadused pidurada jne. Nende roll ongi turgu häirida. 

Siiski tõi ta välja ka väga olulisi win-win võimalusi korporatsioonide ja iduettevõtete heaks koostööks. Selged baasreeglid! Yrjö loetleb olulisemat: “Tuleb kokkulepped teha! Alustada elementaarsetest küsimustest nagu näiteks kes on see konkreetne inimene, kes suurettevõttes päriselt sisseostetud iduetttevõttega tegelema hakkab. Päriselt ka eraldada raha. Mis on plaan?! Ajaraamistik? Mida tähendab mõlema osapoole jaoks edu? Kuidas seda edu mõõdetakse? Mis on tulevikuvisioon?”  

Kokkuvõtvalt tõdes ta, et iga koostöö puhul peavad osapooled enda jaoks väga kindlaks tegema, mis nad sellest koostööst tahavad. Kõige parem sünergia koostööks on AI ja ML projektide arendamisel. 

Thermory külastuse kombineerimine praktilise koostöö koolitusega oli põnev ning liikmetel jätkus arutelu pikemaks. Kohtume juba järgmisel üritusel!