Tagasi

Eleringi külastus: ESG põhimõtete rakendamine ja parimad praktikad

Elering AS

Sel korral külastame ettevõtet Elering, mis on sõltumatu ja iseseisev Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur ning mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus. Elering tegutseb energeetika kompetentsikeskusena, panustades teadus- ja arendustegevusse ning on nõuandjaks valdkonna poliitikate kujundamisel. Elering teadvustab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdase kasutuse olulisust energiasüsteemide arendamisel.


Sündmusel räägib Elering kuidas ettevõte on süsteemselt ja strateegiliselt juurutanud ning eesmärgipäraselt lähenenud ESG põhimõtetele, kaasates kogu organisatsiooni.


Seejärel tutvustab Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) juht Andrus Treier ESG teekonna põhimõtteid ning kuidas arendada ja juhtida organisatsiooni kestlikkuse eesmärke arvestades. Eelkõige olla kooskõlas sellekohaste heade tavadega.


Ajakava:
12:30-13:00 kogunemine, suupisted
13:00-14:00 Eleringi kogemuslugu, ESG põhimõtted ja rakendamine organisatsioonis - Riina Käi (juhatuse liige/finantsjuht) ja Kätlin Klemmer (kommunikatsioonispetsialist)
14:00-14:30 Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) ESG teekond - Andrus Treier (tegevjuht).
14:30-15:00 networking ja suupisted


Sündmus on mõeldud Innovatsiooniliidrite klubi liikmetele. Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.