Tagasi

Innovatsiooni tipptegijad ühendavad jõud, et tõsta Eesti innovatsiooniindeksit

22 veebruar / Kerti Kulper

2021. aasta innovatsiooniindeksi raportis paigutus Eesti üldarvestuses 21. kohale ja Euroopa arvestuses 13. kohale. Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning SEB Panga loodud Innovatsiooniliidrite klubi üheks eesmärgiks on tõsta Eesti ettevõtete innovatsioonivõimet ning panustada sellesse, et teadus-arendustegevustesse tehtavate investeeringute hulk tõuseks 10%. Klubi liikmed ja oma valdkonna tipptegijad ühendavad jõud selle nimel, et eesmärgid ellu viia.

Innovatsiooniliidrite klubi tegevusega tõhustatakse koostööd erinevate osapoolte vahel, edendatakse ettevõtete vahelise praktilise innovatsioonikoostöö võimet – talentide/teadmiste jagamist, ning nende tulemuslikku rakendamist, aidatakse tõsta innovatsiooni juhtimise kvaliteeti ja kasvatatakse teadlikkust Eestis. Nüüd kuulub klubi juurde ka nõukogu, mis koosneb innovatsiooni tipptegijatest Eestis.

Nõukogu liikmeteks on SEB Panga jaepanganduse valdkonnajuht Ainar Leppänen, EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooni valdkonnajuht Inge Laas, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg, Eesti Energia Enefti Idea Hubi ja partnersuhete juht Kadi Steinberg, Standardi tootmise planeerimise juht Kristiin Bauer, NetGroupi innovatsioonijuht Siim Lepisk ja TÜ investeerimisettevõtte UniTartu Ventures juht Mart Maasik.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol innovatsioonijuhi Merilin Varsamaa sõnul on Tehnopoli eesmärgiks toetada maailma muutvat innovatsiooni ja see on ka üheks põhjuseks, miks loodi Innovatsiooniliidrite klubi. „Klubis tegutsevad Eesti ärksamad innovatsiooniliidrid, kelle kogemuste najal kasvab tugevamaks kogu kohalik võrgustik. Ühiste ürituste trumbiks on eriline praktiline sisu, mille käigus jagatakse kogemusi, tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid,“ rääkis Varsamaa.

„SEB panga üheks suureks eesmärgiks on olla ettevõtete partneriks, olenemata nende suurusest, valdkonnast või ambitsioonist. Innovatsiooniklubi on hea võimalus, kus saame pangana kuulata, mis mured ettevõtjatel on ning koos nendega leida koostööpunkte, kuidas meie, pangana aidata saame, seejuures eriti innovatsiooni- ja digitaliseerimise valdkonnas. Samuti saame luua ettevõtetele väärtust sisendiga, mida pank, kui majandusvaldkonna eestseisja, klubi liikmetega jagada saab,“ kommenteeris SEB jaepanganduse valdkonnajuht Ainar Leppänen.

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideede vahetus sillutavad teed uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas. Toetades innovatsiooni siiret ettevõtlusesse, antakse oma panus Eesti majanduskasvu ja kestlikkuse tagamisse. Klubi on ellu kutsutud koostöös SEB innovatsioonikeskusega.

Innovatsiooniliidrite klubiga on oodatud liituma nii suured kui väikesed tegijad. Rohkem infot klubi tegemiste ja liitumise kohta leiab: innovatsiooniliidrid.tehnopol.ee