Tagasi

Tartu linnavalitsus liitus Innovatsiooniliidrite klubiga

14 detsember / Kristi Jõeäär

Tartu linnavalitsus on esimene omavalitsus, mis liitus Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol ning SEB Panga juhitud Innovatsiooniliidrite klubiga.

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojamets ütles, et Tartu otsib linnana pidevalt uusi võimalusi, kuidas muuta linna avalikud teenused just selliseks, mida linnaelanikud ootavad ja vajavad. “Tartut võib õigustatult pidada kogu Eesti innovatsiooni hälliks – Tartu Ülikooli asutamine 1632. aastal oli omas ajas ja toonaseid Eesti olusid arvestades väga innovaatiline samm,” ütles Kaili Ojamets.

Tehnopoliga sarnaselt on Tartu linna üheks oluliseks fookusvaldkonnaks tark linn. Kaili Ojametsa sõnul toimetab Tartu targa linnana igapäevaselt. Aga me sihime saada selles linnana parimaks – et Tartu oleks parim koht elukeskkonnana – Euroopas, miks mitte maailmas.

Lähitulevikus plaanitakse panustada linnaruumi loomesse. Varasemalt on linnaruumis ellu viidud nn Hruštšovkade projekt, mille raames muudeti päevi näinud kesklinna kortermajad energiatõhusamaks. Sarnane projekt on parajasti käimas Annelinnas, et ka sealsed kortermajad oleksid energiasäästlikumad.

Lisaks tegeletakse aktiivselt rattateede tervikliku väljaarendamisega, et vähendada autode hulka kesklinna piirkonnas. Uuenduslikud arengud on plaanis ka Tartu lennujaamas – Tulevikus pannakse lisaks reisijate veole enam rõhku ka kaubatranspordile ning droonide logistikale. Tartu on eestkõnelejaks ka vesinikuprojektis, mille eesmärgiks on taotleda Tartule, aga ka kogu Eestile tervikuna vesinikuoru tiitel.

Linn kui testkeskkond

Kaili Ojametsa sõnul on linn heaks testkeskkonnaks uutele tehnoloogilistele ja sotsiaalsetele lahendustele. See on ka üheks põhjuseks, miks otsustati klubiga liituda – leidmaks häid koostööpartnereid, kes tahaks oma lahendusi just Tartus katsetada. Häid näiteid linna initsiatiivikuse ja katsetamisjulguse kohta leidub – 2000. aastate alguses oli just Tartu esimene linn maailmas, kus võeti kasutusele mobiilse parkimise lahendus. Ka rattarenti, mis on tänaseks levinud ka teistesse Eesti linnadesse, katsetati esmakordselt ja väga edukalt just Tartus, samuti ka Bercmani 5G-ülekäiguraja lahendust.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol innovatsioonijuht Merilin Varsamaa sõnas, et Tartu Linnavalitsuse liitumine klubiga on suure väärtusega ning sillutab innovatsiooni rakendamist ka teistes Eesti piirkondades, et pakkuda terviklahendust ettevõttetele arengukasvu soodustamiseks läbi innovatsiooni ja teadustegevuse.

Innovatsiooniliidrite klubi eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtetes innovatsiooni rakendamist ning tuua klubisse kokku parimad innovatsioonipraktikad, leidmaks ühiseid kokkupuute punkte ja teha praktilist koostööd ning õppida uusi innovatsiooni rakendamise tööriistu. Innovatsiooniliidrite klubi ühistegevused sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.